Publications
Raport kwartalny dotyczący łamania praw cyfrowych Palestyńczyków

2021-10-26

Arabskie Centrum Rozwoju Mediów Społecznościowych 7amleh opublikowało raport kwartalny dotyczący łamania praw cyfrowych Palestyńczyków w okresie pomiędzy czerwcem a sierpniem bieżącego roku.

Ramallah, Hajfa, 8 września 2021 – Arabskie Centrum Rozwoju Mediów Społecznościowych 7amleh[1] opublikowało raport kwartalny dotyczący łamania praw cyfrowych Palestyńczyków w okresie pomiędzy czerwcem a sierpniem bieżącego roku. Raport ten rzuca światło na główne naruszenia praw cyfrowych przez różne strony i organy. Raport tłumaczy też najważniejsze konsekwencje ostatnich wydarzeń, które rozgrywały się na scenie palestyńskiej w obszarze praw człowieka oraz zwraca uwagę na inne naruszenia ze strony władz izraelskich i firm z sektora technologicznego.

 

W okresie, który obejmuje raport, Centrum 7amleh udokumentowało w sumie 116 przypadków naruszeń praw użytkowników i użytkowniczek palestyńskich oraz sympatyków i sympatyczek sprawy palestyńskiej, których dopuściły się koncerny medialne. Pośród tych naruszeń 16 dotyczyło usunięcia treści a 100 zawieszenia kont na różnych platformach.

 

 

Naruszenia praw cyfrowych, które dotknęły Palestyńczyków i Palestynki na Zachodnim Brzegu dotyczyły także szeroko zakrojonych kampanii zniesławiających przeprowadzanych w mediach społecznościowych. Centrum udokumentowało 20 przypadków oczerniania, których ofiarą padli aktywiści i aktywistki z powodu uczestnictwa w pokojowych protestach. Konta popierające władze Autonomii Palestyńskiej opublikowały osobiste zdjęcia uczestników i uczestniczek protestów w celu ich szantażowania i zniesławienia, próbując zniechęcić ich do wykorzystywania swoich praw do pokojowego gromadzenia się i protestowania. Stało się to po kradzieży prywatnych telefonów osób protestujących. Warto dodać, że większość wspomnianych przypadków dotyczyła kobiet – aktywistek i dziennikarek. Centrum 7amleh skontaktowało się z koncernami medialnymi, jako zaufany partner, by powiadomić je o tych naruszeniach.

 

 

Kolejny aspekt to dalsze podżeganie na platformach mediów społecznościowych ze strony Izraela. Udokumentowano około 100 artykułów i treści podburzających opublikowanych przez izraelskich polityków i polityczki, jak również wpływowych pisarzy i pisarki kształtujących opinie w przestrzeni cyfrowej, co łączy się z prawem do prywatności i bezpieczeństwa cyfrowego. Izraelska policja dąży z kolei do zamontowania kamer rozpoznających twarze w miejscach publicznych i na ulicach poprzez ustanowienie nowego prawa w tym zakresie, co pozwoliłoby wielu organom bezpieczeństwa, innym niż policja, na zdobycie informacji gromadzonych przez kamery.

 

Jeśli mowa o ostatnich aktualnościach w firmach technologicznych, należy też nadmienić, że nowy raport wydany przez międzynarodową organizację Amnesty International ujawnia istnienie listy z więcej niż 50 tysiącami imion osób prywatnych i publicznych, organizacji praw człowieka, aktywistów oraz dziennikarek i dziennikarzy przygotowaną w celu ich śledzenia przez klientów izraelskiej firmy NSO. Ponadto, Centrum 7amleh, jako część międzynarodowej koalicji organizacji praw człowieka, wysłało pismo do firm PayPal oraz Venmo, żądając zaprzestania naruszania praw polegającego na zamykaniu i zamrażaniu kont na tle politycznym i rasistowskim, w szczególności kont użytkowników arabskich i muzułmanów.

 

Niniejszy raport stanowi część nieustających wysiłków podejmowanych przez Centrum w celu ochrony i wsparcia cyfrowych praw Palestyńczyków. Centrum 7amleh koncentruje swoją pracę w sposób ciągły i systematyczny na dokumentacji przypadków naruszeń, które dotykają palestyńską przestrzeń cyfrową, pozostaje w kontakcie z firmami technologicznymi oraz koordynuje rzecznictwo w tym zakresie wobec rządów i stron dopuszczających się łamania prawa. Wszystko po to, by zapewnić Palestyńczykom ochronę ich praw cyfrowych oraz stworzyć bezpieczną, sprawiedliwą i wolną przestrzeń cyfrową dla Palestyńczyków i Palestynek oraz dla aktywistów i aktywistek popierających sprawę palestyńską.

Tutaj możesz zapoznać się z całym raportem

 [1] Nazwę Centrum, 7amleh, należy wymawiać jako „Hamle” – przyp. tłum

Join our mailing list

Stay up to date with our latest activities, news, and publications